Reviews Understanding the National Debt: What Every American Needs to Know
การลงทุนมาพร้อมกันกับรุนแรงของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีอย่างไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลหูไกลตาจากการถึงเจตนารมณ์ทางการคลังของคุณ หากคุณมีการมัธยัสถ์ที่ดีหรือมีที่เพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงเพลาที่คุณอย่างแท้จริงดูช่องทางการลงทุนดึงขึ้นให้คุณ บางส่วนของวิถีทางการลงทุนที่คุณอย่างจริงจังสามารถตรวจตรามีดังนี้:


Understanding the National Debt: What Every American Needs to Know Description

The United States has a debt problem-we owe more than $18 trillion while our gross domestic product, the value of all goods and services produced in America, is only $17.5 trillion. To pay down the debt, some recommend austerity, cutting federal expenditures. Others suggest increasing taxes, especially on the wealthiest Americans. In Understanding the National Debt: What Every American Needs to Know,economic historian Carl Lane urges that the national debt must be addressed in ways beyond program cuts or tax increase alternatives, but change can only occur when more Americans understand what constitutes our debt and the problems it causes. The gross national debt is composed of two elements: the public debt and “intragovernment holdings.” The public debt consists of bonds, bills, and notes purchased by individuals, banks, insurance companies, hedge and retirement funds, foreign governments, and university endowments. Intragovernment holdings refers to money that the U.S. Treasury borrows from other parts of the government, principally Social Security and Medicare. This accounts for approximately a quarter of the gross national debt, but that is money that we owe to ourselves, not another entity. The more the government borrows, the less is available for private sector investment, creating a “squeeze” effect that inhibits economic growth. The most burdensome problem is the interest due each year on the debt. Every dollar spent on interest is a dollar less for other purposes. Those elements of the federal budget which are termed “discretionary” suffer. The mandatory elements of the budget-Social Security, Medicare, Medicaid, and the interest on the debt-must be provided for, but defense and national security, education, energy, infrastructure repair and development, and other needs wind up with less. By understanding the national debt we have an opportunity to address our real debt challenge-its principal and interest.

การรวมเงินกู้ยืมของเด็กนักเรียนเป็นปริศนาให้นักศึกษาส่วนมากและผู้สำเร็จการศึกษา ข้อสรุปก็คือ แต่เงินกู้รวมรอบรู้ช่วยให้คุณออมอดเงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถชะล้างหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้โรงเรียนปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่ปลดเกษียณของคุณ สิ่งที่เบาลงการรวมเงินกู้ยืมให้ผู้เรียนปฐมฤกษ์ต่อไปแยกบ/ชที่มีคะแนนต่ำสุดจะอยู่โดยกลางๆ ตลอดชีวิตของนักศึกษาของเขาซึ่งจะแจ๋ขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้กู้แก่จ่ายเพื่อการศึกษาของเขาทั้งหลาย แต่ละเหล่านี้จะบ่งเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและต้น โดยรวมคุณปิดรายการไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง สิทธิ์นี้จะไม่ช่วยให้คุณมีคุณค่าวิถีทางที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อแนะนำของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ หุ้นส่วน มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะเสียความสามารถในการเลื่อนปู่ย่าตายายหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการปกปักรักษาเป็นเงินกู้นักเรียนTag Understanding the National Debt: What Every American Needs to Know: Understanding the National Debt: What Every American Needs to Know,แนะนำ , Reviews , Understanding the National Debt: What Every American Needs to Know