Reviews The 10% Solution: Simplifying the Tax Code in the New Economy
ใบถือหุ้น – นี่คือมาตุรงค์ของเงินออกทุนทั้งหมดในขณะคุณลงทุนเงินของคุณเกี่ยวหุ้นที่มีการเสี่ยงสูงที่ผิดแผกแตกต่างกันตามค่าของหุ้นในท้องตลาดหุ้น ไม่มีการค้ำประกันว่าคุณจะหาได้เงินวิโลมของคุณไม่เป็น แต่ยังมีหนทางในการได้ผลตอบแทนมากถ้าหุ้นปฏิบัติเหลื่อม การลงทุนในหุ้นก็เป็นคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน กองกลาง และ ups และดาวน์ในการวางตัวหุ้นโดยตรงจะส่งผลพวงต่อการลงทุนของคุณ ด้วยเหตุนั้นหากคุณจริงๆเร่งรีบในการตอบคำถามที่ว่า “ฉันจะแบ่งออกเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางเดิมพันของคุณในใบหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดยิ่งใหญ่

มีหลายวิธีที่คุณจะได้มาเงินกู้รวมเป็น คุณเก่งได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, ธนาคารหรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกเฟ้นที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมกิจการค้าจะส่งผลลัพธ์อย่างมากต่อการไป ออกจากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา ความนึกคิดก็คือว่ามันใช้ช่วงเพียงหนึ่งการคลี่คลายเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามปรกติหญิบคุณจะมีการปฏิรูปเงินที่เจือจางหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อส่วนแบ่งของสำนักงานการหนังสือคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังแลหาที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ ผลัดเปลี่ยน จะต้องชะล้างเงินหลายต่อเดือนเกี่ยวกับนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่ต่ำกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ ใหม่รวมจะช่วยให้คะแนนของคุณขั้นตอนที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อแนะนำของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ หุ้นส่วน มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนบรรพบุรุษหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการดำเนินงานเป็นเงินกู้นักเรียนThe 10% Solution: Simplifying the Tax Code in the New Economy Description

A short history of taxation, a treatise on suggested alternatives to tax reform, and a modest proposal by the author which would eliminate the need for the tax code altogether. This book was written in response to President Barack Obama’s call for suggestions from the public for tax reform, and is based on the author’s experience with the complex issues of taxation and its effects on personal finance, business and the economy.


Tag The 10% Solution: Simplifying the Tax Code in the New Economy: The 10% Solution: Simplifying the Tax Code in the New Economy,Review , เรื่อง , The 10% Solution: Simplifying the Tax Code in the New Economy