Reviews “Greenspan es el principal responsable de la crisis” (Spanish Edition)
เอกสารถือหุ้น – นี่คือม้าของเงินออกทุนทั้งสิ้นในระหว่างที่คุณลงทุนเงินของคุณเพราะหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงที่แปลกแยกกันตามราคาของหุ้นในตลาดหุ้น ไม่มีการประกันว่าคุณจะได้มาเงินหวนของคุณไม่เป็น แต่ยังมีช่องในการหาได้ผลประโยชน์มากถ้าหุ้นดำเนินกิจการล้ำกัน การลงทุนในหุ้นก็เป็นคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท และ ups และดาวน์ในการทำงานหุ้นโดยตรงจะส่งผลพวงต่อการลงทุนของคุณ อย่างนั้นหากคุณจริงๆขมีขมันในการตอบที่ว่า “ฉันจะมอบเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางเดิมพันของคุณในใบหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดใหญ่โต“Greenspan es el principal responsable de la crisis” (Spanish Edition) Description

Paul Krugman, catedrático de Economía y Asuntos Internacionales de la Universidad de Princeton, comenta el origen de la crisis fiananciera en esta entrevista con La Vanguardia.

Tag “Greenspan es el principal responsable de la crisis” (Spanish Edition): “Greenspan es el principal responsable de la crisis” (Spanish Edition),แนะนำ , Reviews , “Greenspan es el principal responsable de la crisis” (Spanish Edition)