Reviews 2007 Economic Issues – Little Did They Know – Articles and Essays – Volume VII (Lance Winslow Economic Series)
กองทุนรวม – คำตอบที่หนักแน่นที่สุดที่จะ “ฉันจะส่งมอบเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินสะสมรวมมี กองทุนรวมเอื้ออำนวยให้คุณสระว่ายน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะซื้อของหุ้นของความหลากหลายของ หุ้นส่วน มีผู้บัญชากองทุนรวมที่จัดแจงเงินลงทุนในเอกสารถือหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่แย่การลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะห่างๆไปซื้อความหลากหลายของหุ้นดังนี้หากหุ้นมีประสิทธิภาพต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเท่าเทียมกัน เงินลงทุนเก่าแก่ในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะเกี่ยวข้องที่จะแบกรับค่าครองชีพเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าใช้จ่ายเหตุด้วยการดำเนินการบัญชีของคุณ

การรวมเงินกู้ยืมของนักศึกษาเป็นปริศนาให้นิสิตส่วนใหญ่และบัณฑิต ข้อเท็จจริงก็คือ แต่เงินกู้รวมอาจช่วยให้คุณอดออมเงินมาก นอกจากนี้ คุณสามารถล้างหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้โรงเรียนปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่เกษียณของคุณ สิ่งที่ช่วยเหลือการรวมเงินกู้ยืมให้เด็กนักเรียนเป็นจุดโหล่ที่กวาดล้างหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการชี้แจงของเสนอที่มี หุ้นส่วน วิเคราะห์หนี้ของคุณในการตรวจสอบเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้นักศึกษา) ภายหลังกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น ฉันนั้นถ้าไม่มีเหตุอย่างอื่นให้ไตร่ตรองที่จะช่วยให้การรวมคะแนนเครดิตของคุณดูออกสิ่งที่คุณจัดหามาเมื่อมันเข้าสินทรัพย์ให้สินเชื่อรวม มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะชินกับสิ่งที่พวกเขาจะจัดหามาสิทธิตามพระราชบัญญัติการหาความรู้ระดับอุดมศึกษา มีข้อดีบางสิ่งบางอย่างสำหรับผู้เรียนเงินกู้ของรัฐบาลกลางและรวมมัน โปรดรับรู้ว่าผู้ให้กู้จำนวนมากมีข้อดีที่การควบรวมกิจการยอดเยี่ยมเหล่านี้ที่จะให้ไป พวกเขาเป็นในความจริงมีที่จะทำ คิดทบทวนบางส่วนที่พบมาก2007 Economic Issues – Little Did They Know – Articles and Essays – Volume VII (Lance Winslow Economic Series) Description

This collection of economic articles were written in 2007 by the Founder of the Online Think Tank. Ever wonder how we went from a smoking hot economy to a near depression level collapse?

Sometimes it makes sense to study our recent history so that we can recognize the patterns when they begin to appear again. Each article and essay is between 250 to 2000 words – fast reading, laymen’s terms and perfect for Kindle Users with busy schedules. If you have places to be and people to see, and don’t want to be overwhelmed with a textbook reading economics work, but rather one which will make you think, then this is entire series is just the ticket. The topics include:

1. Forward Progression of Mankind
2. Free Markets, Human Desire, and Wealth
3. Economics, Stock Market, and Franchising
4. Franchising, Industrial Base, Service Businesses
5. Learning About Bureaucracy
6. Venezuela Is Running Out of Oil
7. Marketing Correction 12,800
8. You Cannot Build a Free-Market Economy Half Way
9. Chinese Market Crumbling
10. Iranian Intervention
11. What’s Wrong With the Price System?
12. Balance and Bureaucracy
13. Technocracy
14. Down Towns and Suburbs
15. Engaging Economic Efficiency
16. Downtown Revitalization
17. Population Clock
18. One World Currency
19. Mobile Small Business Enterprises
20. Sub-Prime Lending Disaster Commeth (written March 8, 2007)
21. Is Mankind Outgrowing the Price System
22. Upgrading the US Will Not Be an Easy Task
23. Social Security Bankruptcy
24. Why Revitalizing Urban Slums
25. Nairobi Slums Near Airport
26. Economic Development in Nairobi Slums
27. Knowledge Based Economy in North America?
28. Why Folks Shouldn’t Be Surprised of Big Stock Market Shocks
29. Transportation and Economics
30. Wave of Change in Demographics
31. Economics and Liberalism
32. Economics and CEO Type Leaders
33. Can America Afford Free Health Care
34. Circular Economic Flows
35. Future Super Power
36. China and India Innovation
37. Is China Kissing Up to the Middle East
38. Liberal Professors Debate Think Tank
39. A Thought on Free Markets Drifting Away
40. Regulators Protecting the Public?
41. Super Bowl Best and GDP
42. Thoughts on Nash Cournot Equilibrium Theory
43. John Nash and Beautiful Minds
44. Is There Such Think as a Free Market Economy?
45. Bell Curves and Weal of Individuals in Nations
46. Fear of Losing Jobs to China
47. Global Warming and Oil
48. Global Warming Propaganda Tactics
49. Now the World Needs to Learn to Compete
50. Micro Economics and Intellectual Property
51. Friedman and Plato
52. Anti-Trust and Free Markets
53. China, India, and US on Innovation
54. Work Ethic in the US


Product Tag 2007 Economic Issues – Little Did They Know – Articles and Essays – Volume VII (Lance Winslow Economic Series): 2007 Economic Issues – Little Did They Know – Articles and Essays – Volume VII (Lance Winslow Economic Series),เรื่อง , แนะนำ , 2007 Economic Issues – Little Did They Know – Articles and Essays – Volume VII (Lance Winslow Economic Series)