Review The Value of a Dollar – Millennium Edition
ประดิษฐ์เงินได้ด้วยเงินตราไม่ได้เป็นเรื่องสะดวกมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่แจ่มแจ้งในสถาน จุดประสงค์ทางการเงินที่แข็งแกร่งและชัดแจ้งชี้นำคุณในการเลือกเฟ้นกุศโลบายที่เหมาะสมว่าในในที่สุดจะนำไปสู่​​การโตขึ้นในผลตอบแทนการออกทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ทำเสน่ห์เงิน แต่การคะเนกาลเวลาและโดเมนของการลงเงินมีบทบาทสำคัญมาก


The Value of a Dollar – Millennium Edition Description

A guide to practical economy, The Value of a Dollar records the actual prices of thousands of items that consumers purchased from the Civil War to the present, along with facts about investment options and income opportunities. The first edition, published by Gale Research in 1994, covered the period of 1860 to 1989. This second edition has been completely redesigned and revised and now contains two new chapters, 1990-1994 and 1995-1999. Each 5-year chapter includes a Historical Snapshot, Consumer Expenditures, Investments, Selected Income, Income/Standard Jobs, Food Basket, Standard Prices and Miscellany. This interesting and useful publication will be widely used in any reference collection.

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนไว้ใจว่าการรวมเงินกู้นักเรียนไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าหลังจากที่พิทยาลัย ในความเป็นจริงมีคุณค่ามากมายที่ได้รับการสืบทอดในขณะที่คุณยังเหลืออยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนิสิตขณะที่อยู่ในวิทยาคารสามารถตัดทอนหนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มแรกในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับสิ่งให้แน่แก่ใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนจบก่อนที่คุณจะทำสำหรับเหตุการณ์เฉพาะของคุณ ในกรณีโดยมาก แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปด้านหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะจัดหามาการชำระเงินแม้จะเป็นผลที่ดี ที่จริงมันอาจจะแหวกแนวกันในการจ่ายเงินให้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีเงินพิเศษสามารถเสนอเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปัญหาเดียวก็คือว่าในการเก็บลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินสืบมา ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความงุ่มง่ามในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะสูญหายTag The Value of a Dollar – Millennium Edition: The Value of a Dollar – Millennium Edition,Review , แนะนำ , The Value of a Dollar – Millennium Edition