Review The Great Economic Train Wreck: When America Went Off the Rails
ต่อรายรับด้วยทรัพย์สินไม่ได้เป็นเรื่องสะดวกมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่จะจะในสถาน กลยุทธ์ทางการเงินที่วิภูและจะจะแนะนำคุณในการเลือกคัดกำหนดการที่เหมาะสมว่าในท้ายที่สุดจะนำไปสู่​​การเจริญเติบโตในผลตอบแทนการลงทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดึงดูดความสนใจเงิน แต่การกำหนดระยะและโดเมนของการลงเงินมีบทบาทยิ่งใหญ่มาก

มีหลายอย่างที่คุณจะหาได้เงินกู้รวมเป็น คุณเก่งได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, ธนาคารหรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกเฟ้นที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมธุรกิจจะส่งผลอย่างมากต่อการทัศนาจร จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา มโนกรรมก็คือว่ามันใช้สมัยเพียงหนึ่งการชะล้างเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้สินของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามโดยทั่วไปแล้วผลจากการควบรวมธุรกิจการค้าของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในโรงเรียนคือการที่คุณสามารถหลีกการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในการฝักใฝ่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราดอกสำหรับเงินให้สินเชื่อนิสิตแห่งชาติทวีคูณอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่คุ้มครองไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและลงกลอนเหยื่อเวลาน้อยของอัตราที่ฉับพลันของการทวีคูณเป็นจุดบ๊วยที่ต้องพิถีพิถันกับการผลัดกันที่อยู่อีเมลของคุณหรือยักย้ายถ่ายเท หนึ่งหรือสองตัวหนังสือผิดหรือเลว, แนวที่ไม่ดีของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณมอบในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่ามากเกินไป ครั้นแล้วจึงไม่รู้ของ กองกลาง ใด ๆ ที่มีอย่างเอาจริงเพื่อประจำการร่วมกับลื้อผ่านทางอีเมล์
The Great Economic Train Wreck: When America Went Off the Rails Description


We tend to think of dominos as standing the tiles on end and then tipping the first one over, toppling into the second, which falls into the third until finally all the dominoes have fallen. In 2008 the first of many financial dominos began falling. Many were worried and looked to Washington for leadership. Instead, we saw only politics-as-usual.

But as 2009 and 2010 unfolded, it became too benign to suggest our stricken economy was simply toppled dominos. It was more accurate to describe our condition as an economic “train wreck.” The financial chaos as a result of the crisis was heightened by an extraordinary government intervention to triage the shattered economy. Many feared, with justification, that we may be teetering on the brink of this generation’s Great Depression.

The near-death experience the U.S. economy has suffered forced Americans to turn inward and question our leaders. Our worries have multiplied.  Our free market system and ultimately the “American Dream” itself now seem more vulnerable than ever. More importantly, we doubt ourselves and our leaders and long for our life-before.

This is a book that chronicles the unfolding disaster of our nation’s financial “train wreck.” For two crucial years, Kevin Clark had broadcast financial analysis that became a play-by-play of the economic collapse. Now, with hindsight, he revisits recent history and brings what he calls a “Main Street” perspective of this most critical moment in the modern life of America.Tag The Great Economic Train Wreck: When America Went Off the Rails: The Great Economic Train Wreck: When America Went Off the Rails,แนะนำ , รีวิว , The Great Economic Train Wreck: When America Went Off the Rails