Reviews “Greenspan es el principal responsable de la crisis” (Spanish Edition)

เอกสารถือหุ้น – นี่คือม้าของเงินออกทุนทั้งสิ้นในระหว่างที่คุณลงทุนเงินของคุณเพราะหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงที่แปลกแยกกันตามราคาของหุ้นในตลาดหุ้น ไม่มีการประกันว่าคุณจะได้มาเงินหวนของคุณไม่เป็น แต่ยังมีช่องในการหาได้ผลประโยชน์มากถ้าหุ้นดำเนินกิจการล้ำกัน การลงทุนในหุ้นก็เป็นคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท และ ups และดาวน์ในการทำงานหุ้นโดยตรงจะส่งผลพวงต่อการลงทุนของคุณ อย่างนั้นหากคุณจริงๆขมีขมันในการตอบที่ว่า “ฉันจะมอบเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางเดิมพันของคุณในใบหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดใหญ่โต “Greenspan es el principal responsable de la crisis” (Spanish Edition) Description Paul Krugman, catedrático de Economía y Asuntos Internacionales de la Universidad de Princeton, comenta el origen de la crisis fiananciera en esta entrevista con La Vanguardia. …

Continue reading