แนะนำ The Secrets of Pirate Management: From “The Invisible Hook: The Hidden Economics of Pirates” (Princeton Shorts)
ปลูกรายได้ด้วยเงินตราไม่ได้เป็นเรื่องหมูมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่แจ่มในสถานที่ น้ำบ่อหน้าทางการเงินที่แข็งแกร่งและแจ้งชี้ช่องคุณในการลงคะแนนทีเด็ดที่เหมาะสมว่าในสุดท้ายจะนำไปสู่​​การงอกงามในผลได้การออกทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดูดดึงเงิน แต่การกะเกณฑ์กาลเวลาและโดเมนของการลงทุนมีบทบาทเอ้มากThe Secrets of Pirate Management: From “The Invisible Hook: The Hidden Economics of Pirates” (Princeton Shorts) Description

What can today’s corporate raiders learn from the scourge of the high seas? A lot, as it turns out! Pirates have a surprising amount to teach about building better organizations, promoting diversity in the workplace, and creating powerful brands, among many other business lessons. Curious to hear more? Then sign up for Professor Blackbeard’s Management 101 class. And don’t be late. He’s got a hell of a temper.
Princeton Shorts are brief selections taken from influential Princeton University Press books and produced exclusively in ebook format. Providing unmatched insight into important contemporary issues or timeless passages from classic works of the past, Princeton Shorts enable you to be an instant expert in a world where information is everywhere but quality is at a premium.

Tag The Secrets of Pirate Management: From “The Invisible Hook: The Hidden Economics of Pirates” (Princeton Shorts): The Secrets of Pirate Management: From “The Invisible Hook: The Hidden Economics of Pirates” (Princeton Shorts),Review , เรื่อง , The Secrets of Pirate Management: From “The Invisible Hook: The Hidden Economics of Pirates” (Princeton Shorts)