แนะนำ Reclaiming Community (Annual E. F. Schumacher Lectures Book 16)
รายการออมทรัพย์ – โดยไกลที่พ้นภัยที่สุดของเงินออกทุนบรรดาและคุณมีเสรีที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณพึงปรารถนา แบงค์จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะคุณกรุณาให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การให้ทุนครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์เพราะผู้ที่มีความสมใจกับส่วนแบ่งเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่มุ่งเสนอโดยธนาคาร (เก็งร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มพูน

Reclaiming Community (Annual E. F. Schumacher Lectures Book 16) Description

The collection of lectures and publications from the Schumacher Center for a New Economics represents some of the foremost voices on a new economics.โ€‹

Co-founder of the Institute for Local Self-Reliance, David Morris describes the growing tension between the globalization of economies and the localization of politics, between our role as consumers and our role as citizens. He suggests that the resolution of this tension lies in Schumacher‘s call for local production for local consumption. A localized physical economy can co-exist with an impersonal globalized information economy, but to achieve this co-existence requires instituting new rules to encourage production methods which are accountable to community and place.มีหลายแนวทางที่คุณจะได้รับเงินกู้รวมเป็น คุณทำได้ได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, ธนาคารหรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกสรรที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมกิจจานุกิจจะมีผลอย่างมากต่อการสัญจร จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา หัวคิดก็คือว่ามันใช้ฤกษ์เพียงหนึ่งการสะสางเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้สินของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามเป็นประจำปฐมฤกษ์ต่อไปเลิกบัญชีที่มีคะแนนต่ำสุดจะอยู่โดยปกติ ตลอดชีวิตของนักศึกษาของเขาซึ่งจะเรียงขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้กู้ยืมแก่จ่ายเพื่อการศึกษาของเขาทั้งหลาย แต่ละเหล่านี้จะแสดงเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและต้น โดยรวมคุณปิดรายการไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง อำนาจนี้จะไม่ช่วยให้คุณมีสรรพคุณทางที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กงสี มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนรากเหง้าหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการรักษาเป็นเงินกู้นักเรียน


Product Tag Reclaiming Community (Annual E. F. Schumacher Lectures Book 16): Reclaiming Community (Annual E. F. Schumacher Lectures Book 16),แนะนำ , Reviews , Reclaiming Community (Annual E. F. Schumacher Lectures Book 16)