เรื่อง New World Gold: Cultural Anxiety and Monetary Disorder in Early Modern Spain
กองทุนรวม – คำตอบที่ไม่เป็นอันตรายที่สุดที่จะ “ฉันจะมอบเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนทุนทรัพย์รวมมี เงินสะสมรวมเป็นใจให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะจ่ายหุ้นของความหลากของ หุ้นส่วน มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่รับมือเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลดลงการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะซ่านไปซื้อความหลายหลากของหุ้นด้วยเหตุนั้นหากหุ้นมีอำนาจต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียดุลภาค เงินลงทุนแต่ต้นในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะใฝ่ใจที่จะรับภาระรายจ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้จัดการกองทุนรวมค่าจับจ่ายด้วยว่าการปกครองทะเบียนของคุณNew World Gold: Cultural Anxiety and Monetary Disorder in Early Modern Spain Description

The discovery of the New World was initially a cause for celebration. But the vast amounts of gold that Columbus and other explorers claimed from these lands altered Spanish society. The influx of such wealth contributed to the expansion of the Spanish empire, but also it raised doubts and insecurities about the meaning and function of money, the ideals of court and civility, and the structure of commerce and credit. New World Gold shows that, far from being a stabilizing force, the flow of gold from the Americas created anxieties among Spaniards and shaped a host of distinct behaviors, cultural practices, and intellectual pursuits on both sides of the Atlantic.
Elvira Vilches examines economic treatises, stories of travel and conquest, moralist writings, fiction, poetry, and drama to reveal that New World gold ultimately became a problematic source of power that destabilized Spain’s sense of trust, truth, and worth. These cultural anxieties, she argues, rendered the discovery of gold paradoxically disastrous for Spanish society. Combining economic thought, social history, and literary theory in trans-Atlantic contexts, New World Gold unveils the dark side of Spain’s Golden Age.

Tag New World Gold: Cultural Anxiety and Monetary Disorder in Early Modern Spain: New World Gold: Cultural Anxiety and Monetary Disorder in Early Modern Spain,แนะนำ , Reviews , New World Gold: Cultural Anxiety and Monetary Disorder in Early Modern Spain