เรื่อง London: In a time of billionaires, Scottish separatism, UKIP, and anti-immigrant rage
การลงทุนมาพร้อมกับกับพิษภัยของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีกระไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลหูไกลตาจากการลุที่หวังทางการเงินของคุณ หากคุณมีการกระเบียดกระเสียรที่ดีหรือมีพสุธาเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงช่วงที่คุณอย่างเป็นล่ำเป็นสันดูช่องทางการลงทุนถลกให้คุณ บางส่วนของช่องทางการลงทุนที่คุณอย่างตั้งใจสามารถตรวจงานมีดังนี้:London: In a time of billionaires, Scottish separatism, UKIP, and anti-immigrant rage Description

In this digital publication, James Laxer writes a diary of his stay in London in the spring of 2014, during a time of multiple crises.

In London, it is said the streets are paved with gold because the price of real estate has been spiking at the rate of ten per cent a year.For those who are in the top one tenth of one per cent of income earners—the super-managers who run the banks and the top corporate law firms—London is the place to be.Looming far above them are the city’s billionaires, seventy-two of them by last count, making London the number one city in the world for billionaires.And far below them, in this Upstairs-Downstairs metropolis, are maids, house cleaners, tutors, personal trainers, bus drivers, baristas, office workers and taxi drivers.

While London’s rich have never had it so good, the Scots are contemplating seceding from the UK, and the English, under the prompting of the United Kingdom Independence Party (UKIP) and its fiery leader Nigel Farage, are considering voting themselves out of the European Union.

James Laxer has spent many months in London over the years.He has conducted interviews there for TV Ontario and for a film series on the global economy for the National Film Board of Canada that was broadcast in Canada and the United States. In 1989-90, Laxer spent that year of revolutions in Eastern Europe and transformation in the European Union travelling across Europe.In his book Inventing Europe: The Rise of a New World Power, he analyzed Britain’s perennially negative outlook on the European Union, an outlook that has never been more potent than today.Tag London: In a time of billionaires, Scottish separatism, UKIP, and anti-immigrant rage: London: In a time of billionaires, Scottish separatism, UKIP, and anti-immigrant rage,รีวิว , Review , London: In a time of billionaires, Scottish separatism, UKIP, and anti-immigrant rage