เรื่อง A Compass for the Knowledge Economy Business: How-to Succeed in the New Knowledge Economy
การลงทุนมาพร้อมทั้งกับภัยของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีอะไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลจากการบรรลุกำหนดการทางการคลังของคุณ หากคุณมีการกระเหม็ดกระเหมียดที่ดีหรือมีที่ทางเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงระยะที่คุณอย่างเคร่งครัดดูลู่ทางการลงทุนเปลือยให้คุณ บางส่วนของลู่ทางการลงทุนที่คุณอย่างตั้งใจสามารถตรวจมีดังนี้:

A Compass for the Knowledge Economy Business: How-to Succeed in the New Knowledge Economy Description

A Compass for the Knowledge Economy Business: How -to Succeed in the New Knowledge Economy is a indispensable guide to help you understand where we have been and where we are going. It is a critical piece of the puzzle to show you how to become a winner in this new global hypercompetitive marketplace where anyone can start a successful business.

Written for businesspeople as well as entrepreneurs, the report is an amazingly clear insight into the three economic paradigms – Agriculture, Industrial and Knowledge – and why they matter.

Knowing where we have been and what the basis for success has been in the previous economic paradigms, will provide you with new vision of what is needed to succeed in this new Knowledge Economy.

Here’s are some excerpts:

For starters, since it always helps to know where you are before you decide where you’re going, this report clearly explains the three economic paradigms … from the Agricultural to the Industrial to the Knowledge Economy.

Once you see where we’ve been, and understand that almost ALL the current business models, methods, theories and approaches were designed for the Agricultural and Industrial Economies, you will hopefully see why business models everywhere need to change, go digital and enter the Knowledge Economy.

Several years ago I gave a presentation to the annual gathering of CIO’s at Boeing in Southern California. As the top CIO was leading me into the conference room, she told me that the building itself has an interesting history.

Originally an orchard grove for oranges, the building was first used as a giant manufacturing facility for the production of airplanes. When the demand for planes was reduced, the building was cut up into floors, offices and cubicles and people spent their workdays in front of computers producing, refining, defining, revising, discussing, an communicating ideas.

Ideas for new planes. Ideas for improving production of planes. Ideas about related projects that had something to do with planes.

One piece of land, three economic paradigms.”

The businesspeople and entrepreneurs of the previous two economic paradigms were very clear about what was happening and where they needed to go.

The businesses that did not pay attention to the shift in the economic paradigm, hung onto the past as long as they could and then died.Some dies quickly, others had a painful slow death and many just disappeared from the business landscape of their time.

Even within the context of a new economic paradigm, there were transitional companies that straddled the old and new. buggy whips and iceboxes were replaced by cars and refrigerators.

Wealth changed by definition according to each paradigm. It started with land, then moved to tings and finally to ideas – knowledge and know-how.

Here’s another excerpt from this important report:

It’s important to note that the English language has no word for what’s happening now in the Knowledge Economy that is being driven by Digital Technology. We have generic words for change and the word “evolution” for change that moves slowly and even “revolution” for change that moves more quickly. But there is no word for how fast Digital Technology is moving and changing everything including the speed of change.
Digital Revolution was how it appeared at first, in the late 20th century but is has begun to accelerate so quickly in such a short time that revolution makes it look as if it is standing still.

Digital technology is ubiquitous and when someone finds a new way to use it, which is happening every second of every day in every corporation, company, basement, garage, tin shack and mud hut everywhere all over the world. And it is suddenly adopted and adapted to seemingly hundreds of other new uses and so on and so on exponentially … it’s as if we now have created a world brain that is a newborn and is rapidly maturing.

It’s all about a future that is already here …สินเชื่อรวม – ข่าว มันเป็นไปได้มากว่าถ้าคุณไปที่พิทยาลัยมีความโน้มเอียงที่จะอยู่กับชนิดของหนี้เงินกู้ นักเรียนบางส่วน ในแต่ละปียืมนี้เป็นเงินกู้ใหม่และไม่ซ้ำกันที่จะช่วยซื้อสำหรับค่าเรียนและค่ายังชีพของคุณ เมื่อสารพันได้ถูกพูดและทำ แต่หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะเขม็ดแขม่เงินผ่านการควบรวมการงานกู้ยืมเพื่อการหาความรู้ ในการรวมเงินกู้นักศึกษาคุณได้รับเงินกู้ชำระเงินเต็มจำนวนเช่นเดียวกับสิ่งให้มั่นอกมั่นใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนเรียนจบก่อนที่คุณจะดำเนินงานสำหรับสภาวการณ์เฉพาะของคุณ ในกรณีโดยมาก แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปด้านหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะได้รับการชำระเงินแม้จะเป็นผลประโยชน์ที่ดี ที่แท้มันอาจจะแหวกแนวกันในการจ่ายเงินให้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีเป็นจุดสุดท้องที่ต้องระมัดระวังกับการกลับกลายที่อยู่อีเมลของคุณหรือเปลี่ยนที่ หนึ่งหรือสองพยัญชนะผิดหรือเลว, แนวที่ไม่ดีของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณจับจ่ายใช้สอยในราคา คุณอาจสูญเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าบ่อยเกิน เพราะเช่นนั้นจึงไม่รู้ของ บริษัท ใด ๆ ที่มีอย่างเคร่งครัดเพื่อดำเนินกิจการร่วมกับเธอผ่านทางอีเมล์


Tag A Compass for the Knowledge Economy Business: How-to Succeed in the New Knowledge Economy: A Compass for the Knowledge Economy Business: How-to Succeed in the New Knowledge Economy,Reviews , Review , A Compass for the Knowledge Economy Business: How-to Succeed in the New Knowledge Economy