รีวิว The Big Short by Michael Lewis – A 15-minute Instaread Summary: Inside the Doomsday Machine
ก่อรายได้ด้วยสินทรัพย์ไม่ได้เป็นเรื่องสะดวกมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่เด่นในสถานที่ เส้นชัยทางการเงินที่เข้มเเข็งและแจ่มแจ้งแนะแนวคุณในการคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมว่าในทำไปทำมาจะนำไปสู่​​การเติบโตในผลตอบแทนการลงเงินของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่เย้ายวนใจเงิน แต่การเจาะจงสมัยและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทเอ้มาก

The Big Short by Michael Lewis – A 15-minute Instaread Summary: Inside the Doomsday Machine Description

PLEASE NOTE: This is a summary of the book and NOT the original book.
The Big Short by Michael Lewis – A 15-minute Instaread Summery

Inside this Instaread Summary:

• Overview of the entire book
• Introduction to the important people in the book
• Summary and analysis of all the chapters in the book
• Key Takeaways of the book
• A Reader’s Perspective

Preview of this summary:

 

Chapter 1

In December of 1991, Steve Eisman was working for Oppenheimer and Co. as an analyst and became known for his knack for ignoring consensus, an analysis of a stock’s future sales and earnings.In the early 1990s, the Salomon Brothers trading floor began a whole new bond market by packaging mortgages into bonds. In this way, they began to tap the unused equity many people had in their homes, driving the interest rates of mortgages so low that even those with less than perfect credit could get low rates. This led to a surge in subprime mortgages, mortgages offered to those with poor credit ratings. Subprime mortgages were then packaged into bonds and sold to investors.Eisman hired accountant Vincent Daniel to help him decipher the suspicious accounting used by subprime mortgage originators. Daniel discovered companies were booking profits for expected future values of loans, and prematurely displaying themselves as profitable. However, they were failing to reveal the delinquency rate of the home loans they were making, claiming that they were selling these loans to be packaged as bonds, so their risk was limited. An example of this was Long Beach Savings, one of the first banks to implement what was called the originate and sell method, a method of originating a loan that was likely to be defaulted on and sell it to another lender, but leave it on the books to appear as profit…

About the Author

With Instaread Summaries, you can get the summary of a book in 30 minutes or less. We read every chapter, summarize and analyze it for your convenience.การรวมเงินกู้ของนักศึกษาคือการหลอมของเงินให้สินเชื่อนักศึกษาหลายคนและจะทำเพื่อออมอดเงินในดอกและเพื่อความง่ายดายของการชำระเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรทราบเกล้าทราบกระหม่อมเกี่ยวกับการควบรวมภารกิจเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ประกาศที่คุณใคร่ได้ในการปลงใจหนแรกต่อไปง้างรายการที่มีคะแนนต่ำสุดจะอยู่เป็นประจำ ตลอดชีวิตของผู้เรียนของเขาซึ่งจะแจ๊ดขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้ยืมแก่จ่ายสำหรับการศึกษาของเขาทั้งหลาย แต่ละเหล่านี้จะแสดงให้เห็นเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและต้นเงิน โดยรวมคุณปิดรายการไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง อำนาจนี้จะไม่ช่วยให้คุณมีคุณวุฒิอุบายที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อแนะนำของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ บริษัท มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะเสียความสามารถในการเลื่อนรากเหง้าหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการบริหารเป็นเงินกู้นักเรียน


Tag The Big Short by Michael Lewis – A 15-minute Instaread Summary: Inside the Doomsday Machine: The Big Short by Michael Lewis – A 15-minute Instaread Summary: Inside the Doomsday Machine,Review , เรื่อง , The Big Short by Michael Lewis – A 15-minute Instaread Summary: Inside the Doomsday Machine